Standpunt dorpsraad over project Kerkeveld

Posted on Posted in Nieuws

Dorpsraad Neerijse wil graag zijn standpunt over de geplande site Kerkeveld kenbaar maken aan het gemeentebestuur en aan de inwoners van Neerijse. Hier vind je onze brief aan het gemeentebestuur en een meer uitgebreid standpunt. Als dorpsraad willen we onze inwoners informeren en hun bezorgdheden doorgeven naar de gemeente. Standpunt Dorpsraad Neerijse over Project Kerkeveld