Verslag algemene vergadering Dorpsraad Neerijse VZW op 19 juni 2019

Posted on Posted in Verslagen

De feitelijke vereniging is dood, leve de VZW. Op 24 april 2019 zijn we een officieel een VZW geworden na 10 jaar feitelijke vereniging te zijn. De oprichtingsacte en de statuten zijn te vinden in het staatsblad.

Verslag 19 juni 2019:  via blog

Alle vorige verslagen zijn te vinden op de blog van de Dorpsraad Neerijse

Gelieve geen reacties te plaatsen op deze website en/of de blog maar bvb. het bestuur of leden te contacteren.

Noteer alvast de belangrijke data:

  • de 11de van Neires Kermes op 3, 4 en 5 mei 2020 ,
  • de Couyon avond 11 oktober 2019
  • de winterwandeling op 25 januari 2020,
  • de zwerfvuilactie op 21 maart 2020.